Actualiteiten
Video: stand van zaken verduurzaming hyacintenteelt
Video: stand van zaken verduurzaming hyacintenteelt

Benieuwd naar de actuele uitkomsten van lopende onderzoeken naar verduurzaming van de hyacintenteelt? Ze werden gepresenteerd tijden Greenport Live op 30 september 2021. De aanwezigen uit alle schakels van de hyacintenketen gingen aansluitend met elkaar in gesprek...

Video systeemsprong naar verduurzaming lelieteelt
Video systeemsprong naar verduurzaming lelieteelt

Het project Vitale lelieteelt 2030 – onderdeel van de kennisimpuls Groene Gewasbescherming van het ministerie van LNV – gaat zijn laatste jaar in. Inmiddels is het gelukt om in de kas, zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vanuit weefselkweekmateriaal in 9...

Bekijk het webinar Vitale Teelt Hyacint
Bekijk het webinar Vitale Teelt Hyacint

Greenport Live stond dinsdag 13 april 2021 in het teken van het POP3-project Vitale Teelt Hyacint. Het interactieve webinar, dat een uitgebreide kijk in de keuken van dit project geeft, is online terug te kijken. Gespreksleider...

Bollenrevolutie 4.0 onderzoek in pijler Innovatie
Bollenrevolutie 4.0 onderzoek in pijler Innovatie

In de visie Vitale Teelt 2030 wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. In het voorjaar van 2019 is de PPS...

Bollensector lanceert visie ‘Vitale Teelt 2030’
Bollensector lanceert visie ‘Vitale Teelt 2030’

De lancering van Vitale Teelt 2030 is een feit. De bloembollensector heeft hiermee een visie in handen die koers zet naar een robuust teeltsysteem. Dat geeft de sector ook in de toekomst bestaansrecht. De visie is woensdag 29 augustus gepresenteerd op Kasteel...

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.