Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig topsector T&U onderzoeksprogramma waarin precisielandbouw en technologische ontwikkelingen zoals vision, robotica, AI en big data naar de praktijk van de kapitaalintensieve bollenteelt worden vertaald.

Precisielandbouw is één van de oplossingsrichtingen om tot een Vitale Teelt te komen. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. In deze PPS werken onderzoekers op een praktische manier samen met de sector en mechanisatie bedrijven. Er is een viertal sporen waarmee naar verwachting de meeste impact wordt bereikt op economisch en milieutechnisch gebied: (1) op het veld, (2) in de schuur in de verwerking, (3) datamanagement en (4) demonstratiebedrijf. Ook wordt gekeken naar oplossing op het gebied van arbeid omdat het moeilijk is voldoende mensen te vinden om tijdens piekmomenten intensief werk te verrichten op het veld en in de schuur.

Periode: 2019 – 2022

Partners: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD.

Economic Board Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Bollenrevolutie 4.0 onderzoek in pijler Innovatie

Bollenrevolutie 4.0 onderzoek in pijler Innovatie

In de visie Vitale Teelt 2030 wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data.

In het voorjaar van 2019 is de PPS Bollenrevolutie 4.0 gestart. Binnen dit programma gaan de partners met elkaar op zoek naar de beste oplossingsrichtingen om de bloembollenteelt te combineren met de modernste technologieën. Het programma bestaat uit vijf werkpakketten: (1) veld (ziekzoeken), (2) schuur (detecteren & verwijderen), (3) datamanagament, (4) demonstratiebedrijf en (5) communicatie met innovatiecirkels.

Wagingen University & Research voert het project uit. Bij ieder werkpakket zijn twee bedrijven betrokken. Machinefabriek Steketee B.V en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) ondersteunen bij het werkpakket ‘Veld’. Anthos en Cremer Speciaalmachines werken aan het werkpakket van detecteren van bloembollen in de schuur. Bij werkpakket ‘Datamanagement’ zijn Agrisim en de KAVB betrokken.

Bollenrevolutie 4.0 gaat impact hebben op economisch en milieutechnisch gebied. Oplossingen op het gebied van arbeid maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Het project wordt financieel ondersteund door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, het Duurzaamheidsfonds van Rabobank Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

sed accumsan ipsum in libero leo. nunc Nullam Sed justo ut