Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. Het programma vertaalt precisielandbouw en technologische ontwikkelingen zoals vision, robotica, AI en big data naar de praktijk van de kapitaalintensieve bollenteelt.

Precisielandbouw is één van de oplossingsrichtingen om tot een Vitale Teelt te komen. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. In deze PPS werken onderzoekers op een praktische manier samen met de sector en mechanisatie bedrijven. Er is een viertal sporen waarmee naar verwachting de meeste impact wordt bereikt op economisch en milieutechnisch gebied: (1) op het veld, (2) in de schuur in de verwerking, (3) datamanagement en (4) demonstratiebedrijf. Ook wordt gekeken naar oplossing op het gebied van arbeid omdat het moeilijk is voldoende mensen te vinden om tijdens piekmomenten intensief werk te verrichten op het veld en in de schuur.

Periode: 2019 – 2022

Partners: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD. Economic Board Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.

Een korte toelichting over deze PPS vindt u op de site

Bollenrevolutie 4.0 filmmateriaal
In de PPS Bollenrevolutie 4.0 zijn er met een groot aantal camera’s wekelijks opnames gemaakt om een automatisch systeem te kunnen maken om virus in tulpen te herkennen. Om u een goed beeld te geven van het onderzoek is hierover een filmpje gemaakt. Diverse onderzoekers van Wageningen University & Research en medewerkers van betrokken bedrijven en organisaties komen aan het woord. De verzamelde beelden worden geanalyseerd om de software zo aan te passen dat de herkenning door gebruik van deep learning steeds nauwkeuriger wordt.

Bekijk de video ‘Detectie van tulpen met virus’:

Bekijk de video ‘Detectie van afwijkende bollen’:

Bekijk het webinar over de inzet van technologie en data:

Contactpersonen: Barry Looman Barry.looman@wur.nl of Annika Versloot versloot@kavb.nl.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.