Terugkijken: webinar Bollenrevolutie 4.0 over inzet technologie en data

Terugkijken: webinar Bollenrevolutie 4.0 over inzet technologie en data

Waarom helpen de vision-technieken? En waarom zouden datamanagement en monitoring van waarde kunnen zijn? Die twee vragen stonden centraal tijdens het webinar vanuit Bollenrevolutie 4.0 dat dinsdag 8 maart werd gehouden. Het webinar is nu terug te kijken.

Aan tafel zitten een aantal interessante gasten die betrokken zijn bij het project Bollenrevolutie. Ard Nieuwenhuizen (onderzoeker precisielandbouw, WUR), Arjen van Dueren den Hollander (Machinefabriek Steketee), Jos Warmerdam (Nord Lommerse Flower Bulb Group), Iris Stulemeijer (teamleider R&D, BKD), Henk Verdegaal (bloembollenteler) en Wouter Bac (TechNature) delen hun kennis en ervaringen.

Het webinar is hieronder terug te kijken. Let op, het gesprek start na een kleine 5 minuten. Het webinar werd georganiseerd door de KAVB in samenwerking met Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en Bloembollen en de partners van het project Bollenrevolutie 4.0.

Video: stand van zaken verduurzaming hyacintenteelt

Video: stand van zaken verduurzaming hyacintenteelt

Benieuwd naar de actuele uitkomsten van lopende onderzoeken naar verduurzaming van de hyacintenteelt? Ze werden gepresenteerd tijden Greenport Live op 30 september 2021. De aanwezigen uit alle schakels van de hyacintenketen gingen aansluitend met elkaar in gesprek over de stand van zaken van het onderzoek. De bijeenkomst is online terug te kijken.

Het onderzoek zet in op het inkorten van de buitenteelt van hyacinten, waardoor de kans op ziektes zoals Pythium en virus flink afneemt. Daarvoor is het nodig om een deel van de teelt onder bedekte omstandigheden uit te voeren.

De onderzoekers Wouter Groenink en Natalia Moreno maakten duidelijk dat deels binnen telen van hyacinten kan, bijvoorbeeld met ledverlichting of specifieke temperatuurbehandeling, maar dat er nog wel een aantal vragen zijn die de komende paar jaar beantwoord moeten worden.

Ook de hyacintenteeltbedrijven die aan dit onderzoek deelnemen gaven dat deze avond aan. Voor de buitenteelt vindt onderzoek plaats naar het telen los van de ondergrond binnen de PPS Bollencoaster. De eerste resultaten hiervan zien er goed uit, aldus Casper Slootweg van WUR. 

Bekijk deel 1 van de bijeenkomst (presentaties):

Bekijk deel 2 van de bijeenkomst (rondetafelgesprek):

Video systeemsprong naar verduurzaming lelieteelt

Video systeemsprong naar verduurzaming lelieteelt

Het project Vitale lelieteelt 2030 – onderdeel van de kennisimpuls Groene Gewasbescherming van het ministerie van LNV – gaat zijn laatste jaar in. Inmiddels is het gelukt om in de kas, zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vanuit weefselkweekmateriaal in 9 maanden een volwaardige lelie schubbol te telen.

Daarbij moet wel een kanttekening geplaatst worden. Het plantgoed dat uit deze schub ook in de kas geteeld is, vertoont groeiafwijkingen nadat het buiten wordt geplant. Onderzoekers gaan zich de komende periode verder verdiepen in de zoektocht naar de oorzaak hiervan.

In de video ‘Vitale Lelieteelt 2030 – systeemsprong naar verduurzaming’ praten wij u bij over het project en de reeds geboekte resultaten.

Bekijk het webinar Vitale Teelt Hyacint

Bekijk het webinar Vitale Teelt Hyacint

Greenport Live stond dinsdag 13 april 2021 in het teken van het POP3-project Vitale Teelt Hyacint. Het interactieve webinar, dat een uitgebreide kijk in de keuken van dit project geeft, is online terug te kijken.

Gespreksleider Andries Middag van Greenport Duin- en Bollenstreek gaat tijdens het webinar in gesprek met partners, telers en andere betrokkenen bij Vitale Teelt Hyacint. Hoe ver zijn zij in de ontwikkeling van een nieuw duurzaam teeltsysteem voor het telen van ziektevrije hyacintenbollen?

Bekijk de uitzending:

Vragen en antwoorden

De meest gestelde vragen tijdens het webinar zijn gebundeld. Deze zijn, samen met duidelijke antwoorden, terug te lezen in dit document.


Achtergrondinformatie

Lees voor meer informatie de brochure Naar een vitale teelt Hyacint. Of kijk op de projectenpagina van deze website.

Bollenrevolutie 4.0 onderzoek in pijler Innovatie

Bollenrevolutie 4.0 onderzoek in pijler Innovatie

Bollenrevolutie 4.0 onderzoek in pijler Innovatie

In de visie Vitale Teelt 2030 wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data.

In het voorjaar van 2019 is de PPS Bollenrevolutie 4.0 gestart. Binnen dit programma gaan de partners met elkaar op zoek naar de beste oplossingsrichtingen om de bloembollenteelt te combineren met de modernste technologieën. Het programma bestaat uit vijf werkpakketten: (1) veld (ziekzoeken), (2) schuur (detecteren & verwijderen), (3) datamanagament, (4) demonstratiebedrijf en (5) communicatie met innovatiecirkels.

Wagingen University & Research voert het project uit. Bij ieder werkpakket zijn twee bedrijven betrokken. Machinefabriek Steketee B.V en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) ondersteunen bij het werkpakket ‘Veld’. Anthos en Cremer Speciaalmachines werken aan het werkpakket van detecteren van bloembollen in de schuur. Bij werkpakket ‘Datamanagement’ zijn Agrisim en de KAVB betrokken.

Bollenrevolutie 4.0 gaat impact hebben op economisch en milieutechnisch gebied. Oplossingen op het gebied van arbeid maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Het project wordt financieel ondersteund door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, het Duurzaamheidsfonds van Rabobank Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Bollensector lanceert visie ‘Vitale Teelt 2030’

Bollensector lanceert visie ‘Vitale Teelt 2030’

Bollensector lanceert visie ‘Vitale Teelt 2030’

De lancering van Vitale Teelt 2030 is een feit. De bloembollensector heeft hiermee een visie in handen die koers zet naar een robuust teeltsysteem. Dat geeft de sector ook in de toekomst bestaansrecht. De visie is woensdag 29 augustus gepresenteerd op Kasteel Keukenhof in Lisse tussen de bloeiende dahlia’s.

Een robuust teeltsysteem met de natuur als partner, dat is het uitgangspunt van de kersverse visie Vitale Teelt 2030. Het eerste exemplaar werd woensdagochtend door Jaap Bond, onder meer voorzitter van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, symbolisch overhandigd aan de sector. Het gaat immers om een visie van én voor de bloembollensector. Een visie die de koers voor de komende jaren uitzet en een oplossingsrichting aandraagt voor de uitdagingen waar de sector voor staat.

Steeds hogere kwaliteitseisen, een afnemend middelenpakket, druk op de teeltgronden, klimaatverandering, schaarste aan personeel en een nijpende bodemvruchtbaarheid. Het zijn flinke knelpunten voor ondernemers in de bollensector. Vitale Teelt 2030 pakt deze uitdagingen aan door in  te zetten op duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en biodiversiteit.

Drie pijlers

De visie rust op drie pijlers: Weerbaarheid, Innovatie en Natuurlijk kapitaal. Samen vormen ze de weg naar een robuust teeltsysteem waarin kwaliteit en duurzaamheid voorop staan. Per thema worden de actielijnen voor de komende vijf jaar uiteengezet.

Het volgende station is een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma. “Daarvoor is commitment nodig van zoveel mogelijk partijen van binnen en buiten de sector”, benadrukken de initiatiefnemers, te weten de KAVB, Wageningen University & Research en de Greenports Duin- en Bollenstreek en Noord-Holland Noord. “Samen maken we de Nederlandse bloembollensector sterker!”

Feestelijke lancering

Vitale Teelt 2030 staat voor een bloeiende sector. Toepasselijk is de setting waarin de visie werd gepresenteerd, de kleurrijke dahliatuin bij Kasteel Keukenhof waar momenteel meer dan honderd soorten dahlia’s staan te bloeien. De lancering vond plaats tijdens een bijeenkomst voor circa 75 bestuurders en beleidsmakers van binnen en buiten de sector.

Download de brochure Vitale Teelt 2030

Fotografie: René Faas

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.