Vitale Teelt Lelie

Vitale Teelt Lelie

Vitale Teelt Lelie

Vitale Teelt Lelie is onderdeel van het programma Groene Gewasbescherming, een 5-jarig onderzoeksprogramma om in een viertal gewassen een teelt zonder chemische middelen te ontwikkelen.

Voor de bloembollen is dit de lelie. Onderzocht wordt de mogelijkheid van een éénrichtingssysteem waarin, als uitgangsmateriaal,  gebruik wordt gemaakt van ziektevrij weefselkweekmateriaal. Dat wordt onder beschermde omstandigheden doorgeteeld tot grotere bollen (‘grof plantgoed’), die nog één jaar nodig hebben tot de leverbare maat. Indien dit laatste teeltjaar traditioneel buiten plaatsvindt, wordt de totale milieubelasting teruggedrongen met 60 tot 70 procent. Als het mogelijk is het laatste teeltjaar eveneens te laten plaatsvinden op ziektevrije substraten in systemen met fertigatie, waarin de productie optimaal is, wordt de milieubelasting nog verder teruggedrongen.

Periode:

2018-2022

Partners:

Wageningen University en Research

Meer info:

https://www.wur.nl/nl/project/Vitale-Lelieteelt.htm

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/nl/ggb/Groene-gewasbescherming-2/Lelie.htm

Bekijk de video ‘Vitale Lelieteelt 2030 – systeemsprong naar verduurzaming’:

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Het Nieuwe Verwerken

Het Nieuwe Verwerken

Het Nieuwe Verwerken

Het Nieuwe Verwerken is een onderzoeksprogramma om een duurzaam en rendabel systeem te ontwikkelen voor het verwerken en bewaren van bloembollen.

Binnen het programma wordt er gewerkt aan vijf actielijnen: desinfectie van bloembollen met innovatieve technieken, aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen door middel van schuimen en coaten, detecteren en verwijderen van zieke bollen, rechtop zetten van bollen bij het planten en een energiezuinig bewaarsysteem.

Periode:

2016-2020

Partners:

Het Nieuwe Verwerken wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder de vlag van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De partners zijn: Wageningen University & Research, KAVB, Anthos, Machinefabriek Akerboom, Bright Spark, GMN en Greenport Duin- en Bollenstreek. Het Duurzaamheidsfonds van Rabobank Bollenstreek levert een financiële bijdrage.

Meer info:

www.hetnieuweverwerken.nl

https://www.wur.nl/nl/project/Het-Nieuwe-Verwerken-van-bloembollen-.htm

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Evergreen

Evergreen

Evergreen

In het project Evergreen wordt invulling gegeven aan de opgave om – vanwege de toenemende mondiale behoefte aan voedsel – steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen.

De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue niet aflatende inzet op duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van energieverbruik en toepassing van technologische innovaties, automatisering en robotisering. De samenwerkende partijen in Evergreen streven ernaar om het agricluster in Noord Holland-Noord te versterken. Zij werken daarvoor aan de programmalijnen: Duurzaam Bodembeheer, Teelt op Water en Clusterversterking.

Periode:

2017-2019

Partners:

Het project wordt uitgevoerd door 26 partijen uit de agribusiness. Het gaat om 9 bloembollentelers, Stichting Veldleeuwerik, Nederlandse Fruittelers Organisatie, 4 bedrijven voor de teelt van medicinale inhoudstoffen, 10 telers voor Teelt op Water, Stichting Blooming Breeders, Proeftuin Zwaagdijk, WUR-DLO, Universiteit van Amsterdam, CAH Vilentum, Clusius College en Inholland. Greenport Noord-Holland Noord is penvoerder.

Evergreen wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Holland.

Meer info:

www.greenportnhn.nl/projecten/evergreen

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.