Evergreen

In het project Evergreen wordt invulling gegeven aan de opgave om – vanwege de toenemende mondiale behoefte aan voedsel – steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen.

De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue niet aflatende inzet op duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van energieverbruik en toepassing van technologische innovaties, automatisering en robotisering. De samenwerkende partijen in Evergreen streven ernaar om het agricluster in Noord Holland-Noord te versterken. Zij werken daarvoor aan de programmalijnen: Duurzaam Bodembeheer, Teelt op Water en Clusterversterking.

Periode:

2017-2019

Partners:

Het project wordt uitgevoerd door 26 partijen uit de agribusiness. Het gaat om 9 bloembollentelers, Stichting Veldleeuwerik, Nederlandse Fruittelers Organisatie, 4 bedrijven voor de teelt van medicinale inhoudstoffen, 10 telers voor Teelt op Water, Stichting Blooming Breeders, Proeftuin Zwaagdijk, WUR-DLO, Universiteit van Amsterdam, CAH Vilentum, Clusius College en Inholland. Greenport Noord-Holland Noord is penvoerder.

Evergreen wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Holland.

Meer info:

www.greenportnhn.nl/projecten/evergreen

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.