Innovatie

Bij de teelt van bloembollen zorgen slimme innovaties en moderne technologieën voor een efficiënte en duurzame productiewijze met een hoge kwaliteitsstandaard. Innovatie is gebaseerd op een nieuw teeltsysteem, energieneutrale oplossingen en precisietechnieken.

Innovatie

Bij de teelt van bloembollen zorgen slimme innovaties en moderne technologieën voor een efficiënte en duurzame productiewijze met een hoge kwaliteitsstandaard. Innovatie is gebaseerd op een nieuw teeltsysteem, energieneutrale oplossingen en precisietechnieken.

Systeemsprong

Dankzij een systeemsprong in de bloembollenteelt wordt de vicieuze cirkel, van plantgoed naar grote bollen naar plantgoed, doorbroken. Bloembollen kunnen voortaan in een rechte lijn worden geteeld, van uitgangsmateriaal naar verkoopbare bol. De basis ligt bij de snelle vermeerdering. Nieuwe, sterke rassen kunnen sneller op de markt worden gebracht. Ook wordt het mogelijk om snel nieuwe bollen te produceren na een aantasting door een ziekte of plaag. Vitale Teelt zet in op:

  • Onderzoeken op fundamenteel niveau van de fysiologische processen voor de vermeerdering, groei en bloei van bloembollen.
  • Ontwikkelen van technieken voor het snel kunnen vermeerderen van bloembollen
  • Ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen op basis van snelle vermeerdering.
Energieneutraal

De bollensector benut de kansen om het energieverbruik verder terug te dringen en meer duurzame energie op te wekken. Vitale Teelt zet in op:

  • Ontwikkelen van nieuwe technieken die de zomerwarmte benutten voor de piekbehoefte van energie bij het drogen en bewaren van bloembollen.
  • Ontwikkelen van innovatieve technieken voor het drogen en bewaren van bloembollen waarbij het energieverbruik wordt verminderd.
  • Aansluiten op ‘smart grids’ in de regio waarbij bollenbedrijven samen met andere energiegebruikers werken aan een slimme verdeling van energie.
Precisietechnieken Precisielandbouw, waarbij planten heel nauwkeurig de behandeling krijgen die ze nodig hebben, wordt breed toegepast. De behoefte aan arbeid verschuift van ‘handjes’ naar ‘knappe koppen’. Vakmanschap wordt ondersteund door data en robots. Met nieuwe technieken kunnen ondernemers een hogere kwaliteit bollen telen op een duurzamere wijze met minder arbeid. Vitale Teelt zet in op:
  • Ontwikkelen van autonome wagens voor de meeste werkzaamheden op het veld, waaronder het zoeken naar (virus)zieke bollen. Met behulp van sensoren en robots kunnen zieke bollen sneller worden gedetecteerd.
  • Ontwikkelen van machines voor de verwerking van bloembollen in de schuur waarbij elke bol individueel wordt bekeken met sensoren en visiontechnieken. Bij de verwerking staat de optimale kwaliteit van de bol centraal.
  • Ontwikkelen van goede systemen voor het beheer en gebruik van data waarmee ondernemers beter kunnen sturen op kwaliteit en duurzaamheid.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.