Lopende projecten

Vitale Teelt 2030 richt zich op een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma, waarmee de ambities van de sector komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Verschillende lopende projecten en initiatieven dragen bij aan het uiteindelijke doel van Vitale Teelt: een robuust teeltsysteem.

Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig topsector T&U onderzoeksprogramma waarin precisielandbouw en technologische ontwikkelingen zoals vision, robotica, AI en big data naar de praktijk van de kapitaalintensieve bollenteelt worden vertaald. Precisielandbouw is één...

Lees meer
Vitale Teelt Lelie

Vitale Teelt Lelie is onderdeel van het programma Groene Gewasbescherming, een 5-jarig onderzoeksprogramma om in een viertal gewassen een teelt zonder chemische middelen te ontwikkelen. Voor de bloembollen is dit de lelie. Onderzocht wordt de mogelijkheid...

Lees meer
Het Nieuwe Verwerken

Het Nieuwe Verwerken is een onderzoeksprogramma om een duurzaam en rendabel systeem te ontwikkelen voor het verwerken en bewaren van bloembollen. Binnen het programma wordt er gewerkt aan vijf actielijnen: desinfectie van bloembollen met innovatieve…

Lees meer
Evergreen

In het project Evergreen wordt invulling gegeven aan de opgave om – vanwege de toenemende mondiale behoefte aan voedsel - steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist...

Lees meer

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

justo velit, luctus felis in libero elit. suscipit