Over Vitale Teelt

Vitale Teelt 2030 is de visie van de Nederlandse bloembollensector op een duurzame toekomst. Een toekomst waarin de bloembol als kwalitatief hoogwaardig product centraal staat en de teelt bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en milieu!

Toonaangevende positie

De Nederlandse bloembollensector is toonaangevend in de wereld. Meer dan 60 procent van alle bloembollen in de wereld komt uit Nederland. Die positie is mede te danken aan het aansprekende assortiment, de goede teeltomstandigheden en de diepgaande kennis van bloembollen op basis van meer dan een eeuw aan wetenschappelijk onderzoek. De teelt is verweven met onze cultuur met de tulp als nationaal icoon. Bloembollen kleuren de wereld, zorgen voor blijdschap en dragen bij aan een gezonde, groene leefomgeving.

Over Vitale Teelt

Vitale Teelt 2030 is de visie van de Nederlandse bloembollensector op een duurzame toekomst. Een toekomst waarin de bloembol als kwalitatief hoogwaardig product centraal staat en de teelt bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en milieu.

Toonaangevende positie

De Nederlandse bloembollensector is toonaangevend in de wereld. Meer dan 60 procent van alle bloembollen in de wereld komt uit Nederland. Die positie is mede te danken aan het aansprekende assortiment, de goede teeltomstandigheden en de diepgaande kennis van bloembollen op basis van meer dan een eeuw aan wetenschappelijk onderzoek. De teelt is verweven met onze cultuur met de tulp als nationaal icoon. Bloembollen kleuren de wereld, zorgen voor blijdschap en dragen bij aan een gezonde, groene leefomgeving.

Samenwerken aan een vitale teelt

Om de toonaangevende positie te behouden wil de bollensector voorop blijven lopen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Samen wordt gewerkt aan een vitale teelt waar Nederland trots op kan zijn, nu en in de toekomst. Een teelt waarbij kwaliteit voorop blijft staan en de consument kan vertrouwen op de herkomst van het product. Maar ook een robuuste teelt die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en de ondernemer in staat stelt een rendabele bedrijfsvoering te realiseren.

Een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma

Vitale Teelt 2030 legt de basis voor een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma, om te beginnen voor de komende vijf jaar, waarmee de ambities van de sector kunnen worden uitgevoerd. De initiatiefnemers zetten samen in op het verenigen van alle belanghebbende partijen rond de bloembollensector om bestaande kennis te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Samen maken we de Nederlandse bloembollensector sterker!

Klik hier om mee te helpen.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.