Initiatiefnemers

Vier partijen in de bloembollensector hebben het initiatief genomen voor Vitale Teelt 2030:

René le Clercq (algemeen voorzitter): “We zijn trots op onze sector die al meer dan vier eeuwen onderdeel is van de Nederlandse samenleving. Onze ondernemers lopen tegen flinke uitdagingen aan en willen graag verder op het pad van duurzaamheid en innovatie. De visie Vitale Teelt is de basis voor een bloeiende toekomst van de bloembollensector.”

www.kavb.nl

Rian van Dam (programmadirecteur): “Als Greenport willen we de concurrentiepositie van de agrarische sector in Noord-Holland Noord versterken. Bloembollen zijn een belangrijke pijler. Een duurzame, toekomstbestendige bollensector – op basis van inhoud en samenwerking – is het uitgangspunt van Vitale Teelt en dat sluit goed aan op onze missie.”

www.greenportnhn.nl

Ernst van den Ende (algemeen directeur Plant Sciences Group): “De bollenteelt staat voor grote uitdagingen om een vitale teelt in de toekomst te borgen. In dit project komen de oplossingsrichtingen uit het combineren van kennis, zowel uit toegepast als fundamenteel onderzoek. Wij hebben daarin veel te bieden.”

www.wur.nl

Michiel Cappendijk (programmamanager): “Om het iconische landschap van de Duin- en Bollenstreek in stand te houden, heeft de bloembollensector topondernemers nodig. Een vitale economie in een vitaal landschap, dat is waar wij voor gaan. Vitale Teelt 2030 legt daarvoor de basis.”

www.greenportdb.nl

Partners

Samen maken we de Nederlandse bloembollensector sterker! Doe mee en binnenkort staat uw bedrijf of organisatie hier als partner.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.