Het doel van dit project is om de afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te verminderen. Dat doen we door – met behoud van productie en kwaliteit van de te telen gewassen – op duurzame wijze de onkruiddruk te verlagen en de druk van onkruiden beter te beheersen.

In de toekomst zullen er als gevolg van ongewenste emissies naar het milieu, politiek maatschappelijke druk én uitdagingen in de registraties van herbiciden minder chemische herbiciden beschikbaar zijn. Kortom, de onkruidbestrijding van morgen en overmorgen ziet er anders uit dan die van vandaag.

Deze PPS is bedoeld om oplossingen te realiseren die passen in de onkruidbestrijding van vandaag, morgen en overmorgen. Binnen dit project is de vervanging van glyfosaat een belangrijk subdoel, gezien de huidige sectorbrede afhankelijkheid van glyfosaat enerzijds en de onzekere toekomst van deze werkzame stof anderzijds.

Werkpakketten
Het project is verdeeld in verschillende werkpakketten en gewassen. De activiteiten zijn verdeeld in de volgende werkpakketten:

  1. Alternatieve low risk middelen voor onkruidbeheersing. Denk aan vetzuren of geconcentreerde meststoffen. Maar ook aan onkruidbestrijding in een NKG-teeltsysteem (niet kerende grondbewerking).
  2. Toepassing van Mulch-strategieën, compost, mechanische en fysische bestrijdingsmethodieken. Denk bij mulch of compost aan het aanbrengen van een voor onkruid verstikkende laag of aan ‘onderplanten’. Denk bij mechanisch aan innovatieve schoffeltechnieken.
  3. Digitale technieken om de vitaliteit van het onkruid te meten. Het kan bijvoorbeeld gaan om scantechnieken die helpen om de nieuwe generatie groene herbiciden qua timing en dosering gerichter en effectiever toe te passen.
  4. Toepasbaarheid van extracellulair zelf-DNA. Deze techniek is erop gebaseerd dat DNA dat vrijkomt bij de afbraak van planten groeiremming kan veroorzaken bij dezelfde planten. Onkruid met onkruid bestrijden dus.

Gewassen
Er wordt gewerkt in de volgende gewassen;

  • Akkerbouw: suikerbieten, aardappelen
  • Bloembollen: tulp, lelie
  • Glastuinbouw: lelie, cymbidium
  • Melkveehouderij: graslandvernieuwing

Meer informatie
Wat er exact in de verschillende proeven ligt kunt u indien gewenst voor een groot gedeelte zelf bekijken op de verschillende open dagen die op de proefvelden georganiseerd worden. Wilt u meer informatie over de proeven, de open dagen of anderszins? Neem dan contact op met de projectleider: Joris Roskam, tel. 06-27830534 of jorisroskam@proeftuinzwaagdijk.nl. Meer informatie is ook te vinden op de projectenpagina van Proeftuin Zwaagdijk.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.