Richting 2030

De sector wil grote stappen zetten om de uitdagingen van vandaag en morgen om te zetten in kansen. Door in te zetten op duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en biodiversiteit kunnen we de vooraanstaande positie van de Nederlandse bloembollensector behouden en versterken.

Elke schakel draagt bij
Elke schakel in de keten draagt bij aan de vitaliteit van de sector. Van veredeling, met het creëren van sterke rassen met behulp van moderne technieken, tot aan de consument die kiest voor een bos bloemen op tafel en een groene, bloeiende tuin.

Robuust teeltsysteem
Vitale Teelt 2030 richt zich op de schakel van de bloembollenteelt. Er wordt ingezet op een robuust teeltsysteem. Een systeem waarbij de teler aan het roer staat en grip heeft op zijn gewas. Maar ook een duurzaam systeem dat producten voortbrengt waar afnemers blind op kunnen vertrouwen.

Drie thema’s
De visie bestaat uit verschillende onderdelen die in samenhang worden ingevuld en uitgevoerd. Er wordt ingezet op drie thema’s: Weerbaarheid, Innovatie en Natuurlijk kapitaal.

Richting 2030

De sector wil grote stappen zetten om de uitdagingen van vandaag en morgen om te zetten in kansen. Door in te zetten op duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en biodiversiteit kunnen we de vooraanstaande positie van de Nederlandse bloembollensector behouden en versterken.

Elke schakel draagt bij
Elke schakel in de keten draagt bij aan de vitaliteit van de sector. Van veredeling, met het creëren van sterke rassen met behulp van moderne technieken, tot aan de consument die kiest voor een bos bloemen op tafel en een groene, bloeiende tuin.

Robuust teeltsysteem
Vitale Teelt 2030 richt zich op de schakel van de bloembollenteelt. Er wordt ingezet op een robuust teeltsysteem. Een systeem waarbij de teler aan het roer staat en grip heeft op zijn gewas. Maar ook een duurzaam systeem dat producten voortbrengt waar afnemers blind op kunnen vertrouwen.

Drie thema’s
De visie bestaat uit verschillende onderdelen die in samenhang worden ingevuld en uitgevoerd. Er wordt ingezet op drie thema’s: Weerbaarheid, Innovatie en Natuurlijk kapitaal.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.