Samenwerking

Vitale Teelt 2030 is de aanzet om te komen tot een brede samenwerking. Deze is nodig om stappen te zetten en een verduurzaming te realiseren die leidt tot een vitale sector.

Aansluiten

Het doel is om gezamenlijk te werken aan een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma voor de bloembollensector op weg naar 2030. Streeft u naar een robuuste sector waarin duurzaamheid en kwaliteit leidend zijn? Sluit u dan nu aan als partner van Vitale Teelt.

Initiatiefnemers en partners

Vier partijen in de bloembollensector hebben het initiatief genomen tot Vitale Teelt 2030: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Wageningen University & Research, Greenport Duin- en Bollenstreek en GreenPort Noord-Holland Noord. Lees meer over de initiatiefnemers en de reeds aangesloten partners die de visie Vitale Teelt 2030 onderschrijven.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.