Uitdagingen

Vitale Teelt 2030 moet zorgen voor een robuuste bloembollenteelt die een oplossing biedt voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Uitdagingen met betrekking tot: kwaliteitproductie en maatschappij.

Kwaliteit

Steeds hogere eisen

Afnemers wereldwijd stellen steeds strengere eisen aan de bloembollen die zij kopen. Vooral op het gebied van virusnormen leggen importerende landen de lat steeds hoger. De sector wil aan deze fytosanitaire eisen voldoen om de exportmarkten te kunnen blijven bedienen. Gedreven door de consument vragen retailers steeds vaker duurzaamheidsgaranties van de sector. Een hoog niveau van kwaliteit en duurzaamheid op basis van transparantie is de norm.

Steeds minder middelen

Telers zitten in een spagaat: het aantal beschikbare middelen om de kwaliteit te kunnen waarborgen krimpt. De bodemvruchtbaarheid staat onder druk en het aantal beschikbare gewasbeschermingsmiddelen neemt snel af. Chemische middelen verdwijnen snel, terwijl er te weinig groene middelen op de markt komen om dit gat te vullen. Alternatieve methoden en technieken zijn onvoldoende beschikbaar. De mogelijkheden voor het toedienen van voedingsstoffen als mest en compost houden geen gelijke tred met de vraag van het gewas.

Productie

Geen volhoudbare situatie

De druk op beschikbare grond voor de teelt van bloembollen neemt toe. Er is te weinig teeltgrond met de juiste condities voor handen. De ziektedruk groeit en de rotaties voor vruchtwisseling zijn vaak krap. De kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet op veel plaatsen niet. Het huidige landbouwsysteem is geen volhoudbare situatie. Natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, de biodiversiteit staat onder druk en de bodem wordt steeds zwakker. Dit vraagt om een nieuwe teeltwijze met aandacht voor een gezonde omgeving en de juiste balans binnen het hele ecosysteem.

Veranderend klimaat

Door de klimaatverandering worden de risico’s voor het telen van bloembollen steeds groter. Telers hebben steeds vaker te maken met extreem weer, wateroverlast, droogte en verzilting. Er ligt een belang en een verantwoordelijkheid voor de sector om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen die in Europa en Nederland gesteld zijn: optimaal besparen op energieverbruik, CO2-neutraal produceren met een minimaal gebruik van grondstoffen en bijdragen aan een circulaire economie op basis van kringlooplandbouw.

Maatschappij

Schaarste aan personeel

De sector drijft op veel handwerk en zeer specifieke kennis. Het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel wordt steeds lastiger. Schaarste aan personeel wordt in de nabije toekomst een beperkende factor voor de bloembollenteelt. Mechanisatie en automatisering vereisen forse investeringen, terwijl de markt voor fabrikanten van deze apparatuur beperkt is. De sector zal technologische ontwikkelingen zelf moeten organiseren.

Afstand tot de omgeving

Maatschappelijke waardering voor de teelt van bloembollen is niet vanzelfsprekend. De teelt vindt inmiddels in alle provincies van Nederland plaats, ook op plekken waar men historisch gezien niet bekend is met de teelt. Bedrijven worden groter en creëren met hun forse machines soms onbewust afstand tot de omgeving. Omwonenden willen weten wat ondernemers doen en juichen initiatieven voor verduurzaming toe. Om de uitdagingen van vandaag en morgen om te zetten in kansen, zet de sector in op drie thema’s.

Kwaliteit

Steeds hogere eisen

Afnemers wereldwijd stellen steeds strengere eisen aan de bloembollen die zij kopen. Vooral op het gebied van virusnormen leggen importerende landen de lat steeds hoger. De sector wil aan deze fytosanitaire eisen voldoen om de exportmarkten te kunnen blijven bedienen. Gedreven door de consument vragen retailers steeds vaker duurzaamheidsgaranties van de sector. Een hoog niveau van kwaliteit en duurzaamheid op basis van transparantie is de norm.

Steeds minder middelen

Telers zitten in een spagaat: het aantal beschikbare middelen om de kwaliteit te kunnen waarborgen krimpt. De bodemvruchtbaarheid staat onder druk en het aantal beschikbare gewasbeschermingsmiddelen neemt snel af. Chemische middelen verdwijnen snel, terwijl er te weinig groene middelen op de markt komen om dit gat te vullen. Alternatieve methoden en technieken zijn onvoldoende beschikbaar. De mogelijkheden voor het toedienen van voedingsstoffen als mest en compost houden geen gelijke tred met de vraag van het gewas.

Productie

Geen volhoudbare situatie

De druk op beschikbare grond voor de teelt van bloembollen neemt toe. Er is te weinig teeltgrond met de juiste condities voor handen. De ziektedruk groeit en de rotaties voor vruchtwisseling zijn vaak krap. De kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet op veel plaatsen niet. Het huidige landbouwsysteem is geen volhoudbare situatie. Natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, de biodiversiteit staat onder druk en de bodem wordt steeds zwakker. Dit vraagt om een nieuwe teeltwijze met aandacht voor een gezonde omgeving en de juiste balans binnen het hele ecosysteem.

Veranderend klimaat

Door de klimaatverandering worden de risico’s voor het telen van bloembollen steeds groter. Telers hebben steeds vaker te maken met extreem weer, wateroverlast, droogte en verzilting. Er ligt een belang en een verantwoordelijkheid voor de sector om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen die in Europa en Nederland gesteld zijn: optimaal besparen op energieverbruik, CO2-neutraal produceren met een minimaal gebruik van grondstoffen en bijdragen aan een circulaire economie op basis van kringlooplandbouw.

Maatschappij

Schaarste aan personeel

De sector drijft op veel handwerk en zeer specifieke kennis. Het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel wordt steeds lastiger. Schaarste aan personeel wordt in de nabije toekomst een beperkende factor voor de bloembollenteelt. Mechanisatie en automatisering vereisen forse investeringen, terwijl de markt voor fabrikanten van deze apparatuur beperkt is. De sector zal technologische ontwikkelingen zelf moeten organiseren.

Afstand tot de omgeving

Maatschappelijke waardering voor de teelt van bloembollen is niet vanzelfsprekend. De teelt vindt inmiddels in alle provincies van Nederland plaats, ook op plekken waar men historisch gezien niet bekend is met de teelt. Bedrijven worden groter en creëren met hun forse machines soms onbewust afstand tot de omgeving. Omwonenden willen weten wat ondernemers doen en juichen initiatieven voor verduurzaming toe. Om de uitdagingen van vandaag en morgen om te zetten in kansen, zet de sector in op drie thema’s.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.