Benieuwd naar de actuele uitkomsten van lopende onderzoeken naar verduurzaming van de hyacintenteelt? Ze werden gepresenteerd tijden Greenport Live op 30 september 2021. De aanwezigen uit alle schakels van de hyacintenketen gingen aansluitend met elkaar in gesprek over de stand van zaken van het onderzoek. De bijeenkomst is online terug te kijken.

Het onderzoek zet in op het inkorten van de buitenteelt van hyacinten, waardoor de kans op ziektes zoals Pythium en virus flink afneemt. Daarvoor is het nodig om een deel van de teelt onder bedekte omstandigheden uit te voeren.

De onderzoekers Wouter Groenink en Natalia Moreno maakten duidelijk dat deels binnen telen van hyacinten kan, bijvoorbeeld met ledverlichting of specifieke temperatuurbehandeling, maar dat er nog wel een aantal vragen zijn die de komende paar jaar beantwoord moeten worden.

Ook de hyacintenteeltbedrijven die aan dit onderzoek deelnemen gaven dat deze avond aan. Voor de buitenteelt vindt onderzoek plaats naar het telen los van de ondergrond binnen de PPS Bollencoaster. De eerste resultaten hiervan zien er goed uit, aldus Casper Slootweg van WUR. 

Bekijk deel 1 van de bijeenkomst (presentaties):

Bekijk deel 2 van de bijeenkomst (rondetafelgesprek):