Het project Vitale lelieteelt 2030 – onderdeel van de kennisimpuls Groene Gewasbescherming van het ministerie van LNV – gaat zijn laatste jaar in. Inmiddels is het gelukt om in de kas, zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vanuit weefselkweekmateriaal in 9 maanden een volwaardige lelie schubbol te telen.

Daarbij moet wel een kanttekening geplaatst worden. Het plantgoed dat uit deze schub ook in de kas geteeld is, vertoont groeiafwijkingen nadat het buiten wordt geplant. Onderzoekers gaan zich de komende periode verder verdiepen in de zoektocht naar de oorzaak hiervan.

In de video ‘Vitale Lelieteelt 2030 – systeemsprong naar verduurzaming’ praten wij u bij over het project en de reeds geboekte resultaten.