Vitale Teelt Lelie

Vitale Teelt Lelie is onderdeel van het programma Groene Gewasbescherming, een 5-jarig onderzoeksprogramma om in een viertal gewassen een teelt zonder chemische middelen te ontwikkelen.

Voor de bloembollen is dit de lelie. Onderzocht wordt de mogelijkheid van een éénrichtingssysteem waarin, als uitgangsmateriaal,  gebruik wordt gemaakt van ziektevrij weefselkweekmateriaal. Dat wordt onder beschermde omstandigheden doorgeteeld tot grotere bollen (‘grof plantgoed’), die nog één jaar nodig hebben tot de leverbare maat. Indien dit laatste teeltjaar traditioneel buiten plaatsvindt, wordt de totale milieubelasting teruggedrongen met 60 tot 70 procent. Als het mogelijk is het laatste teeltjaar eveneens te laten plaatsvinden op ziektevrije substraten in systemen met fertigatie, waarin de productie optimaal is, wordt de milieubelasting nog verder teruggedrongen.

Periode:

2018-2022

Partners:

Wageningen University en Research

Meer info:

https://www.wur.nl/nl/project/Vitale-Lelieteelt.htm

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/nl/ggb/Groene-gewasbescherming-2/Lelie.htm

Bekijk de video ‘Vitale Lelieteelt 2030 – systeemsprong naar verduurzaming’:

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.