Weerbaarheid

Weerbaarheid is de basis van de bloembollenteelt: sterke bollen in een gezonde omgeving. In een weerbaar systeem kunnen bloembollen zich goed verdedigen tegen ziekten en plagen. Telers richten hun verzorging naast de bollen op het ondersteunende ecosysteem. Waar nodig maken zij gebruik van groene hulpmiddelen om de teelt te ondersteunen. Weerbaarheid is gebaseerd op een gezonde bodem, sterke bollen en groene hulpmiddelen.

Weerbaarheid

Weerbaarheid is de basis van de bloembollenteelt: sterke bollen in een gezonde omgeving. In een weerbaar systeem kunnen bloembollen zich goed verdedigen tegen ziekten en plagen. Telers richten hun verzorging naast de bollen op het ondersteunende ecosysteem. Waar nodig maken zij gebruik van groene hulpmiddelen om de teelt te ondersteunen. Weerbaarheid is gebaseerd op een gezonde bodem, sterke bollen en groene hulpmiddelen.

Gezonde bodem

Telers voeden de bodem en de bodem voedt de bollen. In de bodem heerst een natuurlijke balans tussen verschillende organismen, waardoor het risico op ziekten en plagen afneemt. Bodembeheer is complex en vraagt om maatwerk per ondernemer, per gewas en per perceel. Vitale Teelt zet in op:

  • Opzetten van een bodemacademie waarin kennis wordt gebundeld over duurzaam bodembeheer met onder meer aandacht voor bodemweerbaarheid, bodemvruchtbaarheid, groenbemesters, grondbewerking en organische stof. Deze kennis komt op een praktische en toegankelijke wijze beschikbaar voor alle ondernemers.
  • Ontwikkelen van nieuwe teeltplannen waarbij de teelt van bloembollen wordt afgewisseld en gecombineerd met groenbemesters en andere gewassen. Voor verschillende situaties zijn verschillende vormen van vruchtwisseling optimaal, waarbij gewassen elkaar versterken.
  • Ondersteunen van ondernemers met bodemcoaches. Bodemcoaches zijn gespecialiseerde teeltadviseurs die ondernemers ondersteunen bij een effectieve aanpak per perceel op basis van kennis, meetgegevens en ervaring.

Sterke bollen

In een gezonde bodem groeien sterke bollen, waarbij telers zich richten op het versterken van natuurlijke eigenschappen en processen. Een belangrijke rol is weggelegd voor het microbioom, het ecosysteem van micro-organismen die rond de bollen en hun wortels in de bodem leven. Over het versterken van bloembollen nog weinig bekend. Vitale Teelt zet in op:

  • Onderzoeken op fundamenteel niveau op welke wijze de groei van bloembollen kan worden ondersteund.
  • Onderzoeken van mogelijk waardevolle plantversterkers en biostimulanten in veldproeven die onafhankelijk zijn opgezet en waarvan de uitkomsten beschikbaar komen voor alle ondernemers.
  • Ondersteunen van ondernemers met een actueel aanbod van kennis en informatie over het beïnvloeden van de ontwikkeling van bloembollen.

Groene hulpmiddelen

Een robuuste teelt op basis van een gezonde bodem vermindert de noodzaak om tijdens de teelt bij te sturen. Naast een goede monitoring hebben telers een gereedschapskist nodig met effectieve hulpmiddelen en maatregelen waarmee ze de plantweerbaarheid verhogen en de kwaliteit van hun bollen kunnen waarborgen. Vitale Teelt zet in op:

  • Onderzoeken van duurzame vormen van gewasbescherming, waaronder biologische bestrijders, mechanische en fysische technieken en gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico voor mens, dier en milieu.
  • Ontwikkelen van preventie-, waarschuwings- en monitoringssystemen, waarmee ondernemers op het juiste moment op de juiste plek de teelt kunnen ondersteunen.
  • Ondersteunen van ondernemers met een actueel aanbod van kennis en informatie over preventie, monitoring en de inzet van groene hulpmiddelen voor de versterking en bescherming van het gewas.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.